Krabbefiske

Du kan fiske med inntil 20 teiner. Talet på teiner kan altså til saman ikkje vere meir enn 20 per person og per fartøy - uansett om du har fleire båtar eller de er fleire om bord. Talet på teiner du kan bruke vert ytterlegare avgrensa dersom du også fiskar med ruser. Les meir om dette under omtalen av ruser.

Teiner til krabbefiske Frå svenskegrensa til og med Tysfjord kommune i Nordland skal teiner, som er sett ut for fangst av krabbe, ha minst to sirkelforma fluktopningar - ei på kvar side av reiskapen på minimum 80mm.

Frå svenskegrensa til og med Rogaland er minstemålet 11 cm. I resten av landet er det 13 cm. Krabbe skal målast over skalets største breidde.

 

Ytterligere info. her.