Om oss

Velkommen

Vi har drevet med båter og båtutstyr siden 2005, men i starten het firmaet "Baliboats" og produserte også båter. 

I 2008/9 sluttet vi med båtproduksjon og gikk over til båtreparasjoner og opplag samt salg av båtutstyr fra verksted.

I 2013 ble etterspørselen etter båtutstyr så stor at vi startet nettbutikk og snart solgte vi varer over hele landet.

Nettsiden fikk navnet skipshandel.com og det er i hovedsak båtutstyr vi selger, men også endel fiskeutstyr.

Nettbutikken driftes pr. i dag av firmaet Skipshandel Sørlandet